Foto 30-05-18 om 12.14

Transsylvanië, ‘Zoektocht naar een nieuw begin’

De glorie en vrije val van de aristocratie in Transsylvanië.
Deze reis vond plaats met privé groep
o.l.v. Tibor Bérczes

 

De aristocratie speelde in Oost-Europa van oudsher een belangrijke rol, en zij wist haar macht min of meer tot halverwege de 20e eeuw te behouden. Transsylvanië had tot het eind van de Eerste Wereldoorlog tot het koninkrijk Hongarije behoord, met als gevolg dat de gehele aristocratische bovenlaag uit Hongaren bestond. Die lange Hongaarse dominantie werd uiteindelijk een halt toegeroepen toen men aan het einde van de Eerste Wereldoorlog de regio Transsylvanië aan Roemenië toe wees. De mensen die eens behoorden tot de machtigste Hongaarse aristocratische families, belandden in de naoorlogse Roemeense geschiedenis in een ongecontroleerde vrije val.
Was hun politieke en economische speelruimte na de Eerste Wereldoorlog al ernstig beperkt geraakt, de genadeklap kwam echter na het einde van de de Tweede Wereldoorlog. Het nieuwe communistische regime degradeerde in 1949 de leden van de eeuwenoude elite in één klap tot tweederangsburger. Verstrekkende discriminatie en wrede werkkampen ontnamen hen alles wat hen lief was: hun bezittingen, hun woonplaats, en uiteindelijk ook hun dierbaren.

Inmiddels nemen de nazaten van de oude aristocratie op papier weer als volwaardig burger deel aan de maatschappij. Hun persoonlijke verhalen vormen een reconstructie van het historische drama dat zich vanaf het begin van de vorige eeuw in deze hoek van Oost-Europa voltrok. Met het, zwaar tot de verbeelding sprekende, Transsylvanische landschap als achtergrond, laten wij ons leiden door de verhalen van die mensen en hun veelbewogen geschiedenis.

Uitgebreide reisbeschrijving op aanvraag. Contact.

 

Boekentip
Titel: Kameraad Baron van Jaap Scholten